פורים

  • טיול פורים בבני ברק

    כל שנה בני ברק משנה פניה בפורים המשקה נכנס וגם השמחה

    אנשים מרקדים ברחובות ובבתי הכנסת ,תחפושות אותנטיות, מוסיקה בוקעת מכל פינה